Investera i hyresbostäder

Att investera i bostäder kan nästan ses som ett mellanting mellan att investera i hotell och att investera i näringsfastigheter. Den största anledningen till detta återfinns i vakansgraden, och i vilken frekvens denna måste arbetas med för att nå en god avkastning. Medan näringsfastigheter som köpcenter eller kontorslokaler ofta har kontrakt som sträcker sig minst ett år framåt, kan ett hotell mycket sällan räkna med kontrakt som är längre än ett par veckor! Bostäder hamnar någonstans mittemellan, med uppsägningstider som generellt ligger kring tre månader.

För- och nackdelar

Just hyresbostäder brukar vara det första objektet för många som köper en fastighet. Kanske är det så enkelt att man har ett mindre hus på gården som man kan hyra ut till någon, kanske vill man börja försiktigt och köper ett tvåfamiljshus. Att börja i liten skala är nästan alltid en fördel när det gäller fastighetsinvestering. Det tar helt enkelt ett tag innan man har gått igenom alla fallgropar och hinder som oundvikligen dyker upp när man blir hyresvärd, och ju mindre pengar man har satsat desto mindre risk har man förstås tagit på sig.

Men det finns också vissa nackdelar med att köpa en hyresfastighet. Det finns ett stort antal lagar som reglerar förhållandet mellan företag och privatpersoner, samt mellan hyresvärdar och hyresgäster. Du har ett stort ansvar och många skyldigheter gentemot dina hyresgäster, och vissa av dessa skyldigheter slipper du i andra investeringsformer.

Att tänka på

Vakansgraden är förstås mycket viktig när det gäller alla fastighetsinvesteringar. När du ska investera i fastigheter kan det vara bra att känna till att vissa av dem ibland säljs till underpris på grund av allmänt låga vakansgrader i fastigheten och området i stort. Om du tror eller vet med dig att du kommer att kunna sänka vakansgraden så finns det stora möjligheter att göra en bra affär. Samtidigt ska du alltid kunna räkna pessimistiskt och ändå hamna i svart, annars ska du inte investera!

En annan viktig sak att tänka på är att noggrannt se över fastighetens underhåll. När målades ytterväggarna senast? När gjordes stambytet? Hur gamla är tvättmaskinerna? Listan kan göras lång, och målet är att få en överblick av de kostnader som du kan förvänta dig inom de kommande fem åren och gärna längre fram än så.