Investera i fastighetsbolag

För den som vill göra en mer indirekt fastighetsinvestering finns det många företag att välja mellan. Här i Sverige har vi ett förhållandevis stort antal fastighetsbolag som är börsnoterade och därmed enkla att investera i. Det enda som behövs är ett värdepapperskonto som kan öppnas på din bank, eller en kapitalförsäkring som kan öppnas på vissa banker, exempelvis Nordnet och Avanza.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du slipper kapitalvinstskatt om du säljer efter att dina aktier har stigit i värde. Nackdelen är att du inte kan kvitta vinster mot förluster för att på så vis minska din skatt eller till och med få skatteavdrag om du har gjort totala förluster under året. Vad som passar dig är helt en smaksak, båda alternativen är bra för aktieägande.

Fastighetsbolag på Stockholmsbörsen

De svenska börserna huserar som sagt en diger samling fastighetsbolag, alla med olika strategier, storlek och inriktning. Här är en överblick av de svenska fastighetsbolagen. Informationen uppdateras sällan, användkontaktformuläret på startsidan om du vill upplysa om felaktigheter, eller om vi rent av har missat något bolag.

LARGE CAP

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag som fokuserar på kommersiella fastigheter i Göteborg med omnejd, Öresundsområdet, Stockholm med omnejd, Mälardalen och Östra Götaland. 2008/2009 hade bolaget en portfölj om 542 fastigheter med total uthyrningsbar yta på 1624 Tkvm. Beståndet värderades till 29165 MSEK och uthyrningsgraden var 89,7 %. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex stycken dotterbolag: Aspholmen Fastigheter, Eklandia Fastighets AB, Fastighets AB Briggen, Fastighets AB Brostaden, Fastighets AB Corallen och Harry Sjögren.

Fabege

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling av kommersiella fastigheter. Fastigheterna finns främst i Stockholmsregionen. Den 31 december 2008 bestod bolagets portfölj av 157 fastigheter med total uthyrningsbar yta på 1454 Tkvm. Beståndet värderades till29,5 Mdr kronor. Uthyrningsgraden var 93 %. Verksamheten bedrivs i enheterna Förvaltning samt Projekt och Utveckling.

Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som köper och förvaltar kontors- och butikslokaler i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. 31 mars 2009 bestod beståndet av 29 fastigheter med total uthyrningsbar yta om 354 Tkvm. Marknadsvärdet redovisades till 18,6 Mdr SEK. Uthyrningsgraden var 93,7 %. Bolaget äger bland annat NK-husen i Stockholm och Göteborg.

MIDCAP

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som fokuserar på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Idag är verksamhet koncentrerad till Stockholm, Malmö och Uppsala. Beståndet innefattar 46 fastigheter med total uthyrningsbar yta 786 Tkv. Beståndet värderades i Q2 2010 till 18,9 Mdkr SEK. Uthyrningsgraden låg på 91 %. Handelsfastigheter står för 51 % av intäkterna medan kontorsfastigheter räknar för 31 %.

Black Earth Farming

Black Earth Farming köper och brukar jordbruksmark i Ryssland. Bolaget verkar främst i svartjordsbältet i sydvästra Ryssland där man främst odlar vete och spannmål.

Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag inriktat på kommersiella fastigheter i tillväxtregioner. Bolaget verkar bland annat i Borås, Linköping, Norrköping, Västerås och Uppsala. Sista december 2008 hade Klövern 217 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 1400 Tkvm. Beståndet värderades då till 12 Mdr SEK. Uthyrningsgraden var då 95 %.

Kungsleden

Kungsleden är ett fastighetsbolag som främst sysslar med fastighetshandel och fastighetsförvaltning. 95 % av beståndet finns i Sverige, resten i Tyskland. Sista december 2008 bestod fastighetsbeståndet av 603 fastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan var 3185 Tkvm och värderades till 28,6 Mdr SEK. Uhyrningsgraden var 95%.

Rezidor Hotel Group

Rezidor Hotel Group är ett hotellföretag med en portfölj innehållandes fler än 400 hotell (totalt 86.300 rum) som antingen är i drift eller under utveckling i över 60 länder i Europa, Asien och Afrika. Hotellen drivs främst under varumärkena Radisson och Park Inn.

Wallenstam

Wallenstam är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostadsfastigheter och näringsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Bolaget äger och driver även vindkraftverk. Total uthyrningsbar yta den sista december 2008 var 1141 Tkvm. Uthyrningsgrad var 98 % och marknadsvärdet beräknades till 18,8 Mdr SEK.

Wihlborgs

Wihlborgs är ett fastighetsbolagverksamt i Öresundsregionen. Fokus ligger på kommersiella fastigheter i Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och Lund. Sista december 2008 ägde företaget 247 fastigheter som hade en uthyrningsbar yta om 1257 Tkvm. Uthyrningsgraden var 03 % och hyresvärdet beräknades till 1 314 MSEK.

SMALL CAP

Balder

Balder är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som innehåller både kommersiella fastigheter och bostäder. Sista september 2010 ägde man 437 fastigheter med en total yta om 1339 Tkvm. Fastigheterna värderades vid samma tillfälle till 14173 MSEK.

Catena

Catena är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter strax utanför stadskärnan i Stockholm, Göteborg, Öresund och även Oslo i Norge. Bolaget fokuserar främst på fastigheter som hyser bilförsäljare. Fastighetsportföljen den sista december 2009 31 fastigheter värderades till 2354 MSEK. Uthyrningsgraden var då 96,3 %.

Corem Property Group

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige, men även i Danmark. Fastighetsbeståndet består idag huvudsakligen av industri-, lager- och logistikfastigheter. Fastighetsportföljen innehöll sista juni 2009 106 fastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan var 708,6 Tkvm och värderades till 4377 MSEK. Uthyrningsgraden var 93 %.

Dagon

Dagon är ett svenskt utvecklingsbolag som har ett fastighetsbestånd värderat till cirka 5,4 mdr SEK. Fokus ligger på kommersiella fastigheter och utvecklingsprojekt.

Diös fastigheter

Diös Fastigheter är ett fastighetsbolag som främst förvaltar fastigheter i de norra delarna av Sverige. Den sista juni 2009 ägde man 117 fastigheter. Den uthyrningsbara ytan räknades till 550 Tkvm och det redovisade värdet var 3876 MSEK. Uthyrningsgraden var 90,5 % vid tillfället.

Sagax

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i industri- och lagerlokaler i Sverige, Finland och Tyskland. Den sista december 2008 hade man ett fastighetsbestånd om 110 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 839 Tkvm. Uthyrningsgraden var 96 %.